RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy projektowe

Umowy projektowe realizowane ze środków publicznych

W roku 2014 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 243 080,00 zł na realizację zadania: Centrum UWEZO - wsparcie dziewcząt i młodych matek w Kiberze w zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających ich potencjał ekonomiczny i bezpieczeństwo, umowa nr 278/PPR2014/NGO z dn. 11 marca 2014 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 184 060,00 zł na realizację zadania: Klimat dla rolników - rolnictwo i zrównoważona produkcja żywności w dobie zmian klimatu, umowa nr 10/2014/Wn50/EE-EE/D z dn. 14 stycznia 2014 r.

W roku 2013 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 83 838,00 zł na realizację zadania: Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa, umowa nr 704/EG2013/NGO z dn. 22 lipca 2013 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 313 830,00 zł na realizację zadania: Nowocześnie – Energooszczędnie – Odpowiedzialnie – Inteligentne Sieci Energetyczne, umowa nr 224/2013/Wn50/EE-EE/KU/D z dn. 9 maja 2013 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 220 803,00 zł na realizację zadania: Książki dla pokoju i rozwoju – modernizacja biblioteki oraz aktywizacja wolontariuszy i nauczycieli do tworzenia biblioteki społecznej jako miejsca inicjatyw społecznych w slumsach w Nairobi, umowa nr 409/PPR2013 z dn. 22 marca 2013 r.

W roku 2012 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 96 032,00 zł na realizację zadania: Rozwój Północy kontra rozwój Południa – kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa, umowa nr 959/EG2012/NGO z dn. 15.06.2012 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 231 617,00 zł na realizacje zadania Zwiększanie dostępu do odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w Tanzanii, umowa nr Zwiększanie dostępu do odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w Tanzanii, z dnia 18.04.2012 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 85 390,00 zł na realizację zadania: Kupuj odpowiedzialnie ubrania – wzrost świadomości konsumentów nt. nadużyć w przemyśle odzieżowym w krajach rozwijających się oraz promocja odpowiedzialnych alternatyw, umowa nr 882/2012/EG z dn. 2.07.2012 r.
 • Umowa z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, dotacja w wysokości 64 830,00 na realizację zadania: W kierunku polskiego modelu zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylno-odzieżowego – nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz promocja przedsiębiorczości społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej w Polsce, umowa nr 440_I/12 z dn. 440_I/12.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacja w wysokości 35 016,00 zł na realizację zadania: Rower – kultura mobilności 2.0. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce, umowa nr D/039/12/32 z dn. 07.05.2012 r.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacja w wysokości 27 300,00 zł na realizację zadania: roweREC – konkurs filmowy dla uczniów. Edukacja o zrównoważonym rozwoju miast, umowa nr D/072/12/32 z dn. 23.07.2012 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 418 225,00 zł na realizację zadania: Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, umowa nr 15/20102/Wn-50/EE-EE/D z dn. 12.01.2012 r.
 • Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 817 238,04 na realizację zadania: Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych, umowa nr UDA-POKL.05.04.02-00-D27/11-00 z dnia 22.05.2012 r.

W roku 2011 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 237 405,00 zł na realizację zadania: Wsparcie kobiet i rolników w rozwoju rolnictwa, przetwórstwa żywności i zapewnieniu dostępu do wody w regionach Northern i Volta (Ghana), umowa nr 374/PR/2011/NGO z dn. 4.05.2011 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 235 730,00 zł na realizację zadania: Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju efektywności energetycznej na Białorusi – promocja certyfikacji energetycznej budynków, umowa nr 386/PR/2011/NGO z dn. 21.04.2011 r.
 • Umowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 69 110,00 zł na realizację zadania: Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT – upowszechnianie wiedzy na temat głodu na świecie i suwerenności żywnościowej, umowa nr 833/ER/2011/NGO z dn. 8.06.2011 r.
 • Umowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 88 000,00 zł na realizację zadania: Eko-reporter. Polska Prezydencja i bezpieczeństwo energetyczne Polaków, umowa nr 3/2011/CFP z dn. 3.02.2011 r.

W roku 2010 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadania: Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2011/2012, umowa nr 696/2010/Wn-06/EE-PO/D z dn. 22.12.2010 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 230 220,00 zł na realizację zadania: Nowocześnie – Energooszczędnie – Odpowiedzialnie: NEO NAWYKI” – kampania informacyjna na temat racjonalnego użytkowania energii jako sposobu na włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu, umowa nr 573/2010/Wn-50/EE-EE-KU/D z dn. 22.10.2010 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 122 191,60 zł na realizację zadania: Festiwal Świat na talerzu – upowszechnianie wiedzy o środowiskowych i społecznych aspektach zrównoważonego rolnictwa, umowa nr 572/2010/Wn-50/EE-PO/D, z dn. 22.10.2010 r.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacja w wysokości: 23 800,00 na realizację zadania: Jedź rowerem, czyli edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce, umowa nr D/151/10/32 z dnia 25.11.2010 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 150 660,00 zł na realizację zadania: Rozwój potencjału samorządów lokalnych w zakresie zrównoważonej turystyki w trzech gminach wiejskich na Białorusi, umowa nr 628/PZ/2010 z dnia 5.05.2010 r.

W roku 2009 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 98 100,00 zł na realizację zadania: Profesjonalizacja zarządzania w Polskiej Zielonej Sieci, dotacja nr 598/2009/Wn06/EE-BS/D, z dn. 12.11.2009 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 180 490,00 zł na realizacje zadania: Akademia 3R – pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży, umowa nr 593/2009/Wn-50/EE-EE/OP/D z dn. 10.11.2009 r.
 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 168 670,00 na realizację zadania: Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy DLA KLIMATU, umowa nr 64/2009/Wn-50/EE-EE/D z dn. 11.03.2009 r.
 • Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dotacja w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadania: Kupuj odpowiedzialnie zabawki – kampania na rzecz etycznej konsumpcji i sprawiedliwego handlu w przemyśle zabawkarskim w Polsce, umowa nr 687_II z dn. 14.08.2009 r.


W roku 2008 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysokości 45 600,00 zł na realizację zadania: Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne Polskiej Zielonej Sieci w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją, umowa nr 379/2008/Wn06/EE-BS/D z dn. 4.12.2008 rr.
 • Umowa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dotacja w wysokości 209 150,00 zł na realizację zadania: Fundusze europejskie dla NGO w praktyce, umowa nr DIP/DEF/-III/POPT/04/271/08 z dn. 18.09.2008 r.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacja w wysokości: 16 520,00 na realizację zadania: Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji ekologicznej, umowa nr D/058/08/01 z dnia 25.08.2008 r.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 163 990,00 zł, na realizację zadania: Budowa studni i wsparcie rolników w obszarach wiejskich Tafi-Todzi (Ghana), umowa nr PZ836/2008/59 z dn. 18.06.2008 r.
 • Umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 144 080,00 zł na realizację zadania: Kupuj odpowiedzialnie!, umowa nr 315, z dn. 12.08.2008 r.Opublikował: Agnieszka Guzdek
Publikacja dnia: 25.03.2014
Podpisał: Joanna Furmaga
Dokument z dnia: 07.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 059